Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Umowę spółki można zawrzeć na 2 różne sposoby: sposób tradycyjny oraz elektroniczny.
W przypadku rejestracji internetowej wspólnicy mogą wyłącznie uzupełnić dane wymagane przez system rejestracyjny.
Jednak w przypadku zawarcia umowy w formie aktu notarialnego wspólnicy jednostki gospodarczej mogą dostosować treść umowy w dowolny sposób. Jeżeli zależy Ci na czasie to istnieje możliwość rejestracji spółki przez Internet, a następnie poprawienie umowy.

Treść umowy podmiotu
Aby doszło do zarejestrowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością umowa musi składać się co najmniej z:
- firma i siedziba spółki,
- przedmiot działalności spółki,
- wysokość kapitału zakładowego,
- określenie ilości udziałów w spółce,
- liczba i wartość nominalna udziałów w spółce,
- czas trwania spółki.

Zapewne zastanawiasz się czy taka umowa składająca się tylko z wyżej wymienionych elementów wystarczy. Na to pytanie sam musisz sobie odpowiedzieć. Jeżeli podmiot będzie jednoosobową działalnością to taka umowa powinna wystarczyć. Jeżeli jednak spółka będzie posiadać wielu wspólników to powinieneś się zastanowić nad rozbudowaniem umowy. Nawet jeżeli na początku dobrze dogadujesz się z pozostałymi wspólnikami, to w późniejszym etapie działalności może wystąpić niespodziewany konflikt. Wtedy treść umowy może okazać się zbawienna.

Zalety współpracy z biurem rachunkowym

Prowadząc firmę, szczególną uwagę musimy zwrócić na jej księgowość. Jest to dziedzina, która wymaga szczególnie profesjonalnego podejścia - błąd w rachunkach naszego przedsiębiorstwa może nieść ze sobą nawet konsekwencje prawne. Aby uniknąć takiego ryzyka, coraz więcej firm decyduje się na podjęcie współpracy z biurem rachunkowym.

Trzeba przyznać, że takie rozwiązanie niesie ze sobą wiele zalet. Profesjonalne biuro rachunkowe zatrudnia specjalistów w dziedzinie księgowości, którzy w sposób kompetentny i rzetelny poprowadzą finanse powierzonej im firmy. Możemy być pewni, że nasza księgowość będzie poprowadzona w sposób dostosowany szczególnie do potrzeb naszego przedsiębiorstwa.

Skorzystanie z oferty biura rachunkowego pomoże w znacznym stopniu zaoszczędzić nasz czas. Dzięki powierzeniu spraw księgowych profesjonalistom, przedsiębiorca może skupić się przede wszystkim na rozwijaniu własnej firmy.
Co ciekawe, współpraca z biurem rachunkowym może też ograniczyć wydatki przedsiębiorstwa. Dzięki niej nie musimy tworzyć osobnego stanowiska księgowej, której wynagrodzenie przekracza przecież ceny usług profesjonalnych biur.

Outsourcing księgowości firmy jest możliwością szczególnie korzystną dla małych i średnich przedsiębiorstw. Główną zaletą takiego rozwiązania jest możliwość przekazania problematycznych obowiązków w ręce specjalisty - a to bez wątpienia pozwoli skupić się na intensywniejszym rozwoju działalności.

Jaki wkład można wnieść do spółki jawnej?

Jakie rodzaje wkładów można wnieść do spółki jawnej?

Wkłady wnoszone do spółki można podzielić na:
- wkłady pieniężne,
- wkłady niepieniężne.
Istnieją sytuację, w których jeden wspólnik wniesie do spółki zarówno wkład pieniężny, jak i niepieniężny.

Wkład pieniężny w spółce jawnej - wkład ten może być wniesiony w postaci gotówkowej, jak i bezgotówkowej (zwłaszcza poprzez przelew odpowiedniej sumy pieniężnej na rachunek bankowy).
Wkład pieniężny może mieć także charakter walutowy.

Wkład niepieniężny wnoszony do spółki jawnej ma bardzo obszerny charakter. Wkładem tym może być zasadniczo każda rzecz, prawo lub inne świadczenie mające jakąkolwiek wartość majątkową.
W ramach wkładu do spółki jawnej mogą być wnoszone także rzeczy, czyli w zasadzie prawo własności rzeczy ruchomych, nieruchomych oraz prawa zbliżone do prawa własności – w szczególności prawo użytkowania wieczystego.

Rejestracja spółki jawnej

Spółka jawna podlega rejestracji w KRS. Ta jednostka gospodarcza powstaje w momencie wpisania jej przez sąd do rejestru. Do tego czasu spółka nie istnieje i nie może być stroną czynności prawnych, ani też prowadzić działalność gospodarczą.

Aby zarejestrować spółkę jawną konieczne jest:
1. podpisanie umowy,
 2. zgłoszenie do rejestru,
 3. dokonanie opłat sądowych,
 4. wpisanie spółki do KRS przez sąd rejestrowy.

 Zgłoszenie spółki jawnej do KRS odbywa się na podstawie wniosku, który składany jest z wykorzystaniem odpowiednich formularzy dostępnych na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Należy pamiętać, że wraz z wnioskiem musimy dostarczyć m.in. umowę, listę wspólników, czy dowody uiszczenia opłat sądowych. Wniosek o zarejestrowanie spółki jawnej podlega opłatom. Opłaty wynoszą łącznie 600 zł (opłata sądowa - 500 zł, opłata za ogłoszenie w MSiG - 100 zł).

Sąd rejestrowy powinien rozważyć wniosek w ciągu 7 dni od dnia jego założenia. W praktyce proces ten się wydłuża i zajmuje od 2 do 4 tygodni.

Od 2015 roku możliwe jest założenie spółki jawnej przez internet z wykorzystaniem wzorca umowy w postaci elektronicznej. Zawarcie spółki w taki sposób ogranicza nasze możliwości kształtowania umowy. Sąd rejestrowy powinien zarejestrować podmiot gospodarczy w terminie 1 dnia od złożenia wniosku.

Zobacz również: Składanie sprawozdania finansowego do KRS przez spółkę